Co łączy społeczeństwo?

Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że społeczeństwo połączone jest wspólną kulturą, wspólną tożsamością, jak i siecią wzajemnych stosunków społecznych. To oznacza, że mając przed sobą określone osoby, widząc gdzie żyją, jak żyją, czym się zajmują i jakie wartości wyznają, bez problemów będziemy mogli określić, do jakich społeczeństw się one zaliczają i czy należą do tego samego. Jednak pamiętać tutaj musimy, że świat idzie do przodu, technologia cały czas jest rozwijana, a co się z tym wiąże, może się okazać, że granice pomiędzy poszczególnymi społeczeństwami nie są już tak wyraźne jak to było jeszcze jakiś czas temu.

Różne kategorie

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że mamy różne kategorie związane ze społeczeństwami. Z jednej strony będziemy mieli społeczeństwo osób, które mieszkają w danym kraju. Jeśli ktoś powie, że to jest społeczeństwo Polaków czy Amerykanów, to od razu wiemy z jakim terytorium, z jakim językiem i z jaką kulturą mamy do czynienia.

Z drugiej strony możemy mieć społeczeństwo miejskie i wiejskie, ale także możemy mieć społeczeństwo osób, które pracują w jednym zawodzie, a więc społeczeństwo górników, nauczycieli czy społeczeństwo informatyków. Słysząc o każdym z tych rozróżnień, jesteśmy w stanie powiedzieć co łączy ze sobą członków danego społeczeństwa i dlaczego akurat oni zostali zakwalifikowani do jednej grupy. Czasami są to bardzo wyraźne różnice, bo w końcu społeczeństwo górników czy społeczeństwo nauczycieli ma ze sobą niewiele wspólnego. Oczywiście mogą oni mieszkać na jednym terenie, ale najważniejsze cechy ich tożsamości znacznie będą się między sobą różniły. Jednak są również takie społeczeństwa, które się ze sobą mieszają, a co więcej, w niektórych przypadkach może się okazać, że występują one na całym świecie. W ten sposób możemy mówić o społeczeństwie konsumpcyjnym, które nastawione jest na kupowanie, nawet jeśli danej rzeczy nie potrzebuje, a to oznacza, że większość ludzi na świecie, zalicza się do tego społeczeństwa, chociaż nie łączy ich jedno terytorium.

To się będzie zmieniało

Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o cechy, które łączą poszczególne społeczeństwa, to będą tutaj zachodziły zmiany. Dzieje się tak głównie dlatego, że mamy do czynienia z ciągłym rozwojem technologii. To oznacza, że kultury i zachowania, które dawniej były zamknięte w sztywnych granicach plemienia czy narodu, teraz się między sobą przenikają, do czego przyczynił się chociażby rozwój internetu, co pozwala nam na dostęp do nawet najodleglejszych części świata. Dlatego też obecnie, chociaż nadal używa się podziału na społeczeństwa, to jednocześnie niejednokrotnie mówi się o globalnej wiosce. To oznacza, że jest tak wiele cech łączących ludzi mieszkających w różnych rejonach świata, że w niektórych przypadkach coraz trudniej jest znaleźć te najważniejsze cechy, które ich łączą. Jeśli chodzi o społeczeństwa, to zawsze zachodziły w nich zmiany i nadal będzie się tak działo.

Gdyby tak nie było, to nie moglibyśmy mówić o dawnym społeczeństwie myśliwskim i obecnym konsumpcyjnym.

https://wza-online.pl/ rugby-feniks.pl