Historia hutnictwa

www.cafesekret.pl

Hutnictwo stanowi część przemysłu, która skupia się na wytopie metali oraz ich stopów z rud. Do jego zadań należy także kilka metod obróbki tych surowców: plastyczna, cieplna oraz skrawanie.

Dziedzina nauki, której przedmiotem jest hutnictwo, nazywa się metalurgią. Wiele lat temu piece hutnicze zastąpiły dymarki.

Praca, którą wykonywały te urządzenia miała swoje korzenie jeszcze przed naszą erą. Najstarsze znane polskie zagłębie hutnicze mieści się w województwie świętokrzyskim.

Po dymarkach przyszła kolej na piece styryjskie, które upowszechniły się w połowie XV wieku. Huty zaczęto tworzyć w oparciu o piece, które funkcjonowały przy kuźniach.

Wśród wciąż działających zakładów, najwięcej lat liczy sobie huta w Ozimku, którą założono już w 1754 roku. Z kolei pozostałości po najstarszych zakładach hutniczych z Polski zlokalizowane są w Samsonowie (województwo kieleckie).

Warto także wspomnieć o rodzinie Cacciów z Bergamo, którzy to na przełomie XVI oraz XVII wieku stworzyli innowacyjną hutę na bazie wcześniejszej kuźnicy.

Nasze miniładowarki GEHL są najlepszej jakości falowniki sofar solar