Konkurencyjność Polski w branży petrochemicznej

www.kitcars.biz

Jednym z głównych regionów w których silną pozycję zdobył przemysł petrochemiczny jest Azja. Kraje azjatyckie, to obok Ameryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu prawdziwy potentat, jeśli o produkcję petrochemiczną chodzi. To właśnie tu rozbudowywane są moce produkcyjne, zaś opłacalność produkcji potęguje fakt, iż skupiona jest ona w pobliżu największych rynków zbytu. W zestawieniu z krajami najlepiej rozwijającymi branżę petrochemiczną, Polska znajduje się w szarym cieniu produkcyjnym.

Dzieje się tak w głównej mierze w wyniku niskiego wzrostu popytu w całej Europie, jak i z uwagi na wysokie koszty surowców niezbędnych do produkcji. Właśnie dlatego obserwuje się tu wyraźną tendencję do zmiany struktury portfela produktów. Owa zmiana służyć ma wykształceniu się produktów wysokospecjalistycznych, wysokomarżowych. Nie wpłynie to jednak na tempo rozwoju przemysłu petrochemicznego w Azji, bowiem szacuje się, że do roku 2025 to właśnie tu wzrastać będzie popyt na wytwarzane produkty i wynieść może aż 45 % ogółu światowego.

Wynika stąd, iż dla zachowania konkurencyjności Polski na rynkach międzynarodowych, konieczna będzie i w Polsce produkcja wysokospecjalistyczna.

bejce spirytusowe hkl.pl