Korzyści dla pracodawcy, z zatrudniania osób niepełnosprawnych, cz. 3

Wysokość miesięcznego dofinansowania dla pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego pracownika uzależniony jest od wielu różnych czynników.

Do czynników tych zaliczamy między innymi: wymiar czasu pracy, na jaki zatrudniona jest osoba niepełnosprawna – wysokość dofinansowania jest proporcjonalna do czasu pracy osoby niepełnosprawnej; stopień niepełnosprawności osoby zatrudnionej – dofinansowanie będzie wyższe przy wyższym stopniu niepełnosprawności; rodzaj pracodawcy – firmy działające na otwartym rynku pracy otrzymują niższe dofinansowanie z racji zatrudniania osób niepełnosprawnych niż zakłady pracy chronionej; szczególne schorzenia osoby nepełnosprawnej – w odniesieniu do osób, u którzych orzeczone zostały: choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe, epilepsja lub ślepota kwota dofinansowania może zostać zwiększoan o 40 % najniższego wynagrodzenia, jakie przysługuje osobom niepełnosprawnym.

Więcej o dofinansowaniu przysługującym pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne można się dowiedzieć między innymi na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod adresem: https://www.

pfron.

org.

pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/dofinansowanie-do-wyna.

http://www.horyzontybezgranic.pl/schodolazy-gasienicowe/stairmax/ kcrkalisz.pl