Kozielska Stocznia Rzeczna

norminet.pl

Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o., czyli Kozielska Stocznia Rzeczna znajduje się w miejscowości Koźle-Rogi przy lewym brzegu Odry.

Stocznia zajmuje się obecnie głównie remontami, naprawami oraz przebudowami statków, a także statków pasażerskich, holowników oraz zbiornikowców. Skupia się na pojazdach wodnych przeznaczonych do transportu rzecznego. Praca Kozielskiej Stoczni Rzecznej nie jest zależna od poziomu wód w rzece – to niewątpliwie wyróżnia ją na tle innych stoczni rzecznych i daje jej nad nimi dużą przewagę. Dzięki specyfice Kozielskiej Stoczni Rzecznej można budować oraz remontować statki w każdym sezonie i o każdej porze, co pomaga w łatwiejszej produkcji.

Kozielską Stocznię Rzeczną budowano w latach 1965 – 1973. Jednak produkcję rozpoczeto w niej jeszcze przed ukończeniem prac budowlanych, w roku 1970. W 1996 powstało przedsiębiorstwo Stocznia Koźle Serwis Sp. z o.

o. Stocznia pod tą nazwą funkcjonuje i działa do dzisiaj, zajmując się przede wszystkim produkcją wodnych pojazdów rzecznych.

bramy przeciwpożarowe rozsuwane