O Cloud computing jest ostatnio bardzo głośno. Tematyka ta poruszana jest w mediach. Na temat chmur obliczeniowych wypowiadają się eksperci, informatycy oraz osoby korzystające z tej technologii.

Chmury obliczeniowe stały się niemal standardem w krajach zachodnich. W Polsce to wciąż stosunkowo nowy temat. Czym tak właściwie jest chmura obliczeniowa? Pod tym pojęciem należy rozumieć pewien sposób przetwarzania danych, który oparty jest na wynajmie usług.

Może to dotyczyć infrastruktury technicznej, czyli komputerów, sieci. Cloud computing oferuje również możliwość korzystania z różnych oprogramowań, jak np. z baz danych, systemów identyfikacji.

Korzyści stosowania chmur obliczeniowych są bardzo różnorodne. Przede wszystkim dotyczy to przedsiębiorstw, które nie muszą posiadać żadnych licencji bądź instalować oprogramowanie. Koszt uzależniony jest wyłącznie od tego, z jakich konkretne usług korzysta klient.

Chmura obliczeniowa przeznaczona jest nie tylko dla klientów biznesowych. Niewiele osób wie, że często korzysta z chmury podczas wykonywania niektórych opcji w Internecie. Przykładowo z chmury obliczeniowej korzysta się podczas logowania do jednego ze znanych portali społecznościowych.

Cloud computing umożliwia także outsourcing wielu procesów. Dzięki temu istnieje szansa na zredukowanie wielu kosztów. Ponadto właściciele firm mogą skoncentrować się na głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Temat chmury obliczeniowej nie jest jednak aż tak popularny, jak w innych krajach.

www.lambda.bydgoszcz.pl

By Tamara