Niepełnosprawność intelektualna a bariery społeczne

www.wirusy.org.pl

Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej pojawiło się stosunkowo niedawno, po to by zastąpić pojęcia nie do końca szczęśliwe i wartościujące osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czyli- upośledzenie umysłowe i niedorozwój umysłowy.

Na czym polega niepełnosprawność intelektualna? Przede wszystkim na trudności osoby niepełnosprawnej w poznawaniu nowych rzeczy, co przekłada się na wolniejsze niż posiadają osoby uznawane za zdrowe tempo nauki.

Należy przy tej okazji zwrócić uwagę na to, że niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą psychiczną.

Stereotypy na temat niepełnosprawności intelektualnej, a także strach przed osobami z tego typu niepełnosprawnością są najpoważniejszą przyczyną barier rodzących się w społeczeństwie w stosunku do tych osób.

Bariery te należy zwalczać przede wszystkim poprzez uświadamianie społeczeństwa – co to jest niepełnosprawność intelektualna i jak zachowują się osoby niepełnosprawne intelektualne.

Większość barier powodowanych strachem bierze bowiem swe źródło z tego, że większość ludzi nie rozumie jakie są i jak się zachowują osoby niepełnosprawne intelektualnie.