Polski przemysł a złom miedzi

Obok aluminium i stali, miedź stanowi najważniejszy metal w recyclingu. Największy udział w odbiorze odpadów oraz złomów miedzi od wielu lt odnotowuje przede wszystkim KGHM Polska Miedź.

Produkcja miedzi przez to przedsiębiorstwo jest ogromna. Na 2011 rok szacowano, iż KGHM wyprodukował blisko 600 tys.

ton miedzi elektrolitycznej, z czego 125 tysięcy ton pochodziło z materiałów miedzionośnych. Blisko ćwierć procent miedzi elektrolitycznej KGHM-u pochodzi ze złomów miedzi, dzięki czemu przedsiębiorstwo to odnotowuje gigantyczne przychody ze sprzedaży.

Szacunkowo – za 2011 rok było to 3 miliardy złotych. Większą część złomu miedzi oraz odpadów miedzi pozyskiwano od rodzimych przedsiębiorców, choć z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie, ogromną rolę zaczyna odgrywać również import tego surowca.

Zaznaczyć przy tym należy, że głównie importujemy z krajów Uniii Europejskiej. Co istotne, jesteśmy też jako kraj poważnym eksporterem miedzi, co związek ma ze wzrostem ceny miedzi na rynkach europejskich.

Główny odbiorca – Niemcy zaspokajają aż 55 % naszego eksportu.