Stocznia rzeczna braci Teodora i Adolfa Wulff

https://e-keller.pl/

Stocznia rzeczna Teodora i Adolfa Wulff została zbudowana w 1864 roku. Była jednocześnie pierwszą stocznią rzeczną, jaka powstała w Bydgoszczy.

Jej założycielami było dwoje braci – Teodor oraz Adolfa Wulff. Na początku stocznia zajmowała obszar niecałych 2 ha i zajmowała się produkcją konstrukcji stalowych.

W stoczni prowadzono też remonty, naprawy, przebudowy statków rzecznych, później zajęto się także ich budową. Pierwszy statek, jaki zwodowano w stoczni nosił nazwę Germania.

Był to statek rzeczny napędzany parą, z napędem łańcuchowym. Statek ten pomagał w holowaniu barek wiślanych oraz tratew.

W stoczni w kolejnych latach produkowano głównie statki wykorzystywane przez firmy. Pojazdy wodne trafiały do największych Polskich miast i pływały po rzekach w Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy, niektóre natomiast popłynęły do Poczdamu.

W 1875 roku stocznię braci Wulff zamknięto, a na jej terenie utworzono gmach Dyrekcji Kolei Wschodniej w Bydgoszczy.

Usługi Rawimet 16mncr5