Urban mining

Nowe technologie oraz ciągły rozwój branży elektronicznej postawiły nowe wyzwania przed branżą recyclingu. Coraz większe zużycie różnego rodzaju urządzeń i sprzętów elektronicznych, elektrycznych i cyfrowych sprawiło, iż jednocześnie wzrosła też ilość odpadów tego rodzaju sprzętu.

To tzw. e-odpady, których nie traktuje się jak tradycyjnych odpadów, w związku z czym nie mogą one znaleźć się na wysypisku, a powinny zostać odpowiednio składowane.

Ma to związek z licznymi toksycznymi składnikami, które są tzw. odpadami niebezpiecznymi.

Właśnie dlatego, by ograniczyć ilość tego rodzaju odpadów, konieczny jest ich recycling. Odzysk metali z tego rodzaju urządzeń nazywa się Urban miningiem.

Dzięki recyclingowi możliwe jest dziś odzyskanie rozmaitych metali, w tym m.in.

stali, metali żelaznych oraz nieżelaznych, także metali szlachetnych. Wśród najczęściej odzyskiwanych metali szlachetnych wyróżnić można aluminium, miedź, cynk, złoto, antymon, platynę, pallad, czy srebro.

Jest to prawdziwa kopalnia tego typu metali, ale ich odzysk nie jest niestety dostatecznie efektywny. Najlepsze efekty ma na tym polu Japonia.