Zmienia się społeczeństwo wiejskie

www.omialab.pl

Musimy być świadomi, że społeczeństwa się zmieniają. Głównie dlatego, że dochodzi do poznawania nowych technologii, do rozwoju cywilizacji, a to pozwala na zmianę funkcjonowania takiego społeczeństwa. W większości przypadków zmiany te jednak zachodzą powoli i spokojnie, a to oznacza, że możliwe są do zaobserwowania dopiero w dłuższej perspektywie czasu. To powoduje, że niektóre społeczeństwa odchodzą bezpowrotnie, bo nie ma już tego co je łączyło, co sprawiało, że jej poszczególni członkowie stawali się jednością.

Jednak w niektórych przypadkach społeczeństwo nadal funkcjonuje, jednak jego życie jest już inne i oznacza ono coś innego, niż to miało miejsce dawniej.

Spore zmiany na wsi

Dawniej kiedy mówiliśmy o społeczeństwie wiejskim, to było wiadomo, że mówimy o społeczeństwie, które utrzymywało się z tego co dawało gospodarstwo rolne. Ludzie hodowali różne zwierzęta, uprawiali pole i w ten właśnie sposób tworzyli jedną tożsamość i kulturę. Co więcej, ponieważ pracy w gospodarstwie było dużo, zazwyczaj byli to ludzie słabo wykształceni, co przekładało się też na ich jakość życia i zarobki.

Jednak to się powoli zmienia i jak się okazuje, społeczeństwo wiejskie coraz bardziej upodabnia się do społeczeństwa miejskiego. Oczywiście nigdy się nim nie stanie, bo to jednak nadal będzie wieś, a więc jeden z ważnych czynników nie ulegnie zmianie, ale inne rzeczy już jednak tej przemianie podlegają. Jedną z nich jest to, że społeczeństwo wiejskie jest lepiej wykształcone. Z jednej strony to efekt tego, że coraz częściej dzieci podejmują dalszą naukę, ale z drugiej strony też tym, że na tereny wiejskie przeprowadza się coraz więcej ludzi z miasta, którzy szukają spokoju i ciszy po całym dniu pracy.

Z biegiem czasu zaczynają się oni coraz bardziej asymilować, wsiąkać w to społeczeństwo wiejskie, ale jednocześnie cały czas są połączeni z miastem, chociażby za sprawą pracy, którą tam wykonują.

Coraz mniej gospodarstw

To co też wpływa na zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie wiejskim, to z pewnością fakt, że obecnie znajdziemy tam już coraz mniej gospodarstw rolnych. Oczywiście nadal są ludzie, którzy się tym zajmują, niejednokrotnie na dużą skalę, jednak takie osoby znajdują się już w mniejszości. Dawniej społeczeństwo wiejskie żyło na wsi, ale też na tej wsi pracowało, aby wyżywić swoją rodzinę.

Teraz owszem, nadal żyją na wsi, ale coraz częściej każdego dnia jadą do miasta, aby to właśnie tam zdobywać fundusze potrzebne na utrzymanie całej rodziny. Dodatkowo to właśnie do miasta nie raz posyłają swoje dzieci do szkoły, ponieważ wiedzą, że tam będą miały większe szanse na świetny rozwój. To wszystko sprawia, że społeczeństwo wiejskie i miejskie w niektórych elementach zaczyna się przenikać, chociaż nadal pozostaną to dwa odrębne społeczeństwa. Warto umieć rozróżniać społeczeństwo miejskie i wiejskie.

Wówczas nie będziemy aż tak bardzo zaskoczeni, jeśli okaże się, że w wielu aspektach prezentują one całkowicie odmienne podejście do życia, do podstawowych wartości i inne spojrzenie na świat.

By Tamara