Niepełnosprawność intelektualna a bariery społeczne